Erklæring om e-mail-ansvarsfraskrivelse

  • Denne e-mail-besked sammen med eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolige oplysninger.
  • Hvis du ikke er den tilsigtede modtager eller har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du straks informere os og slette denne besked.
  • Enhver uautoriseret kopiering af denne meddelelse (og vedhæftede filer) eller uautoriseret distribution af oplysningerne heri er forbudt.